Меню
Остання редакція: 30 травня 2017

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «Актуальні проблеми управління територіальним розвитком»

ПЛАН РОБОТИ СЕКЦІЙ

Секція 1

СУЧАСНІ GPS- ТА GIS – СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

 Керівник секції:

Сонько С.П. завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, доктор географічних наук, професор

 1. Тема доповіді: «Аероіонізація. Повнофакторний дослід»

Доповідач: Піддубна О.В., викладач фізики, викладач-методист ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського НУС м. Тальне, Україна

Зубченко О.М., кандидат тех. наук, доцент ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського НУС м. Тальне, Україна

2. Тема доповіді: «Місце цифрової картографії в сучасних геоінформаційних системах»

Доповідач: КоломоєцьЯ., студентка 31-ЗМ групи, Уманський національний університет садівництва

Удовенко І.О., кандидат екон. наук, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва.

3. Тема доповіді: «Використання ГІС для розробки моделей ризику потенційних об’єктів підтоплення»

Доповідач: Боровий В.О., доктор тех. наук., проф., Університет новітніх технологій м. Київ, Україна

Зарицький О.В., інженер, Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» м. Харків, Україна

4. Тема доповіді: «ГІС-технології у картографуванні»

Доповідач: Потабенко Т.Л., викладач вищої  кваліфікаційної категорії, ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС

 1600-1700              Підбиття підсумків секційного засідання

Секція 2

СУЧАСНИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ І КАДАСТР В УКРАЇНІ, ОЦІНКА ЗЕМЛІ І НЕРУХОМОСТІ

 Керівник секції:

Удовенко І.О. – кандидат економічних наук, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру

 1. Тема доповіді: «Грошова оцінка лісових земель»

Доповідач: Шлапак В.П., доктор с.-г. наук, професор Уманський національний університет садівництва м. Умань, Україна

2. Тема доповіді: «Актуальність ведення кадастру зелених зон в Україні (на прикладі м. Суми)»

Доповідач:  Найдовська М.С., студентка 4 курсу Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Харків, Україна

Бубир Н.О., кандидат географ. наук, доцент кафедри фізичної географії та картографії Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Харків, Україна

3. Тема доповіді: «Оцінка земель: зарубіжний досвід»

Доповідач: Удовенко І.О., кандидат екон. наук, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва.

 1600-1700              Підбиття підсумків секційного засідання

Секція 3

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ, КАДАСТРОВИХ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 Керівник секції:

Білошкурська З.П. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін

 1. Тема доповіді: «Доцільність впровадження мультикадастру в Україні»

Доповідач: Шеремет І.В.,  викладач ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС

Шеремет С.А., завідувач відділення ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС

2. Тема доповіді: «Земельна ділянка як  об’єкт земельних відносин»

Доповідач: Кирилюк В.П., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва

 1600-1700              Підбиття підсумків секційного засідання

 

Секція 4

МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

 Керівник секції:

Шемякін М.В.кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру

 1. Тема доповіді: «Методи дистанційного зондування землі»

Доповідач: Олексієнко О.В., студентка 11-ЗМК групи, Уманський національний університет садівництва

Шемякін М.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва.

2. Тема доповіді: «Застосування технологій дистанційного зондування землі в Україні»

Доповідач:  Шемякін М.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва.

 1600-1700              Підбиття підсумків секційного засідання

 

Секція 5

ГЕОДЕЗІЯ ТА МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ

 Керівник секції:

Яковенко Р.В. – декан факультету лісового і садово-паркового господарства, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 1. Тема доповіді: «Екологічний моніторинг»

Доповідач: Панасенко С.М., студентка 31-ЗМ групи, Уманський національний університет садівництва

Шемякін М.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва.

2. Тема доповіді: «Особливості застосування комп'ютерних технологій у геодезичних дослідженнях»

Доповідач: Погрібний А., студент 11-ЗМК групи, Уманський національний університет садівництва

Удовенко І.О., кандидат екон. наук, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва.

3. Тема доповіді: «Дешифрування населених пунктів»

Доповідач: Матвієнко А.М., викладач вищої категорії ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС

 1600-1700              Підбиття підсумків секційного засідання

 

Секція 6

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ, ВОДНИХ ТА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

 Керівник секції:

Кирилюк В.П.кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру

 1. Тема доповіді: «Поверхневий стік як фактор забруднення водних джерел з селитебних ландшафтів (на прикладі м. Житомир)»

Доповідач: Піціль А.О., кандидат с.-г. наук, Житомирський національний агроекологічний університет м. Житомир, Україна

Буднік І.П., кандидат с.-г. наук, Житомирський національний агроекологічний університет м. Житомир, Україна

2. Тема доповіді: «Історія дослідження екологічного стану водних об’єктів Черкаської області»

Доповідач: Насальська К.В., аспірантка кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва

Кисельов Ю.О., доктор географ. наук, професор Уманського національного університету садівництва

3. Тема доповіді: «Особливості правової охорони земель лісогосподарського призначення та земель лісового фонду»

Доповідач: Ільченко Т.І., студентка 11-ЗМК групи, Уманський національний університет садівництва

Удовенко І.О., кандидат екон. наук, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва.

4. Тема доповіді: «Пристрій для електричного очищення відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння»

Доповідач: Зубченко О.М., кандидат техн. наук, доцент ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського НУС м. Тальне, Україна

Левченко В. В., магістр, лаборант ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж Умансього НУС м. Тальне, Україна

5. Тема доповіді: «Причини незадовільного стану земель населених пунктів і особливості їх меліорації»

Доповідач: Кирилюк В.П., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва

Тищенко Е.В., студент 21-ЗМ групи, Уманський національний університет садівництва

 1600-1700              Підбиття підсумків секційного засідання

 

Секція 7

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ В УКРАЇНІ

 Керівник секції:

Кононенко С.І.старший викладач кафедри геодезії, картографії та кадастру

 1. Тема доповіді: «Досвід геософічного картографування Землесвіту»

Доповідач: Кисельов Ю.О., доктор географ. наук, професор Уманського національного університету садівництва

2. Тема доповіді: «Засади районування природних ландшафтів Черкащини»

Доповідач: Кононенко С.І., ст. викладач доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва.

 1600-1700              Підбиття підсумків секційного засідання

Секція 8

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

 Керівник секції:

Кисельов Ю.О.завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва, доктор географічних наук, професор

 1. Тема доповіді: «До формування алгоритму конструктивно-географічних досліджень проблем землекористування»

Доповідач: Сопов Д.С., аспірант кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва

 1600-1700              Підбиття підсумків секційного засідання

Останні новини

МОЛОДІ, НАПОЛЕГЛИВІ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНІЧитати повністю

МОЛОДІ, НАПОЛЕГЛИВІ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНІ

Напередодні Дня студента, 15 листопада 2017 року в газеті «Сільські новини» Савранської районної ради з’явилася стаття, в якій колишні учні шкіл району, а нині студенти різних вищих навчальних закладів мали можливість розповісти про те, що для них означає бути студентом.

Читати повністю

Інтелектуальна гра «Брейн-ринг» з геодезично-землевпорядних дисциплінЧитати повністю

Інтелектуальна гра «Брейн-ринг» з геодезично-землевпорядних дисциплін

29 листопада 2017 року кафедра геодезії, картографії і кадастру провела серед студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій» брейн-ринг із профільних дисциплін. Як завжди, участь у цьому дійстві брали команди студентів 2-4 курсів: групи 31-зм та 21-зм, а також збірна команда.

Читати повністю

І ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ «ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ»Читати повністю

І ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ «ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ»

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їхньої творчої праці 23 листопада 2017 року серед студентів напряму «Геодезія, картографія та землевпорядкування» був проведений І тур Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землевпорядкування».

Читати повністю

ОГОЛОШЕННЯ!!!Читати повністю

ОГОЛОШЕННЯ!!!

22 листопада 2017 року о 13.30 в ауд. 113 відбудеться І тур Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки

Читати повністю

Всі новини