+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 25 квітня 2018

Сучасні технології в геодезичних дослідженнях

      Кафедра геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва провела «круглий стіл» у рамках науковому семінару «Сучасні технології у геодезичних дослідженнях».
      Зокрема, завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор Ю.О. Кисельов у доповіді на тему «Значення ГІС-технологій для наукової та господарської діяльності» зауважив, що завдяки ГІС відбулася революція в засобах накопичення, обробки та видачі географічної інформації, що зумовлено двома поєднаними чинниками - досягненнями техніки і різко збільшеним обсягом запитів географічного змісту.
      Декан факультету лісового і садово-паркового господарства, доктор сільськогосподарських наук, професор В.В. Поліщук у доповіді на тему «Особливості планованого раціонального природокористування» наголосив, що для раціонального розв’язання завдань з охорони довкілля та раціонального природокористування важливе значення має розвиток перспективного планування, використання єдиної системи планів - довгострокових, середньострокових, короткострокових і оперативних. 
     Також цікавою була доповідь доцента кафедри геодезії, картографії і кадастру М.В. Шемякіна. Михайло Васильович у своїй доповіді на тему «Комбіноване знімання при створенні мереж великомасштабного топографічного знімання» зазначив, що основними положеннями визначено призначення топографічних планів, проекцію, систему координат і висот, розграфку, номенклатуру, зміст, точність, геодезичну основу топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. Визначаються також методи створення, оновлення та видання планів як у графічному, так і цифровому вигляді.
      Особливий інтерес був викликаний доповіддю доцента кафедри геодезії, картографії і кадастру І.О. Удовенко на тему «Фінансові розрахунки при оцінюванні землі». Економічне оцінювання є грошовим еквівалентом господарської цінності природних благ, яку визначають за ефективністю їх відтворення (охорони та відтворення екосистем, експлуатації й переробки природної речовини). Його використовують у зв'язку з потребою врахувати вплив природного чинника на ефективність виробництва, стимулювання раціонального використання та охорони природних ресурсів.
      Під час «круглого столу» також виступили: доктор географічних наук, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності С.П. Сонько, який висвітлив тему «Внутрішньогосподарський землеустрій як запорука збалансованого природокористування в агросфері»; кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру С.В. Романчук із доповіддю на тему «Світові тенденції та перспективи розвитку топографо-геодезичних досліджень»; кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру В.П. Кирилюк на тему «Використання індексних карт та порядок їх створення»; старший викладач кафедри геодезії, картографії і кадастру С.І. Кононенко, який висвітлив тему «Технологія інструментальних знімань для інвентаризації МАФів у НДП НАНУ «Софіївка»; викладач кафедри геодезії, картографії і кадастру Н. А. Прокопенко на тему «Застосування сучасних технологій аерокосмічного знімання в аграрній сфері»; кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісового господарства І.В. Козаченко, яка окреслила проблему «Застосування геоінформаційних технологій у задачах екологічного моніторингу»; кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри лісового господарства В.Л. Кульбіцький, його тема – «Перспективи використання даних дистанційного зондування Землі для лісовпорядкування»; викладач кафедри геодезії, картографії і кадастру Н.Л. Піскун, яка окреслила питання «Особливості застосування математичних моделей розрахунку точності геодезичних спостережень»; студентка групи 21к-зм Тетяна Ільченко, яка виступила на тему: «Сучасні технології у геодезичних дослідженнях».
     Після завершення «круглого столу» між його учасниками відбулася плідна дискусія.

Кафедра геодезії, картографії і кадастру