+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 09 травня 2020

Кафедра геодезії обговорила актуальні проблеми

    8 травня 2020 року було в онлайн-режимі проведено розширене засідання кафедри геодезії, картографії і кадастру, участь у якому взяли всі працівники кафедри, а також доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землеусторю і кадастру Київського національного університету будівництва і архітектури Ольга Петраковська та перспективний роботодавець для магістрів-геодезистів - директор Геодезично-кадастрового бюро оцінки та аукціонів - Федір Шпанко.

    Серед питань, внесених до порядку денного, – перебіг навчального процесу з дисциплін, що викладаються на  кафедрі в умовах карантину, особливості організації весняної заліково-екзаменаційної сесії, обговорення змісту та можливих шляхів удосконалення освітньої програми для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» та  готовності кафедри до акредитації магістратури зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

     У процесі обговорення освітньої програми для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» знаковим був виступ професора Ольги Петраковської, яка, зокрема, зазначила на важливості для Уманського НУС та роботодавців Центральної України  розроблення й затвердження освітньої програми підготовки магістрів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», а також співпраці Уманського НУС і НУБІП у процесі підготовки кадрів геодезично-землевпорядного профілю.

    Директор Геодезично-кадастрового бюро оцінки та аукціонів Федір Шпанко відзначив, що, на його думку, в ході подальшої роботи над освітньою програмою підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» в Уманському НУС слід більше залучати перспективних роботодавців для випускників магістратури за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

    В ході онлайн-засідання кафедри геодезії, картографії і кадастру відбулося обговорення освітніх програм на відділенні геоінженерії Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща). Учасників засідання зацікавив як добір напрямів підготовки (по суті, спеціальностей), так і перелік дисциплін, які вивчаються на кожному з напрямів. Особливий інтерес викладачів викликав напрям «Геодезія і картографія», зміст освітніх компонентів якого є досить близьким до змістового наповнення магістерської освітньої програми «Геодезія та землеустрій» в Уманському національному університеті садівництва. Результатом обговорення польської освітньої програми та навчального плану напряму «Геодезія і картографія» стала загальна думка колег про доцільність включення до вибіркового компоненту освітньої програми «Геодезія та землеустрій» за ОР «Магістр» в Уманському НУС навчальної дисципліни «Геодезичні методи оцінювання стану земель і нерухомості».

    З усіх питань відбулося конструктивне й різнобічне обговорення. Ухвали, прийняті на засіданні, стануть дороговказом для викладачів кафедри в найближчому майбутньому.

Юрій Кисельов,

завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру