+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню

Історія кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва

 Історія однієї з наймолодших кафедр Уманського національного університету садівництва – кафедри геодезії, картографії і кадастру,  насправді тривала та цікава. Незважаючи на нещодавнє започаткування відповідного напряму підготовки фахівців, дисципліни геодезично-землевпорядного циклу впродовж понад сторіччя викладаються студентам інших спеціальностей. Зокрема, курси «Геодезія та землевпорядкування» і «Земельний кадастр»  вивчаються майбутніми агрономами, а дисципліна «Геодезія» (включно з навчальною практикою) – студентами спеціальностей «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство».

 Геодезія викладалася в Уманському училищі садівництва  починаючи з 1886 р. Одним із перших викладачів геодезії був  Г. В. Молодецький, який в 1891 р. видав підручник - практичний посібник для сільськогосподарських знімань і нівелювань з нижчої геодезії  (примірник видання нині зберігається у Науковій бібліотеці Уманського національного університету садівництва).  У 20–30-х рр. ХХ ст. в Уманському сільськогосподарському інституті геодезії навчав В. М. Львов. Після Другої світової війни його справу продовжили математики В. В. Нужний, С. Я. Гноїнський та А. Т. Вольський; їхнім наступником був землевпорядник за фахом В. Ф. Кропивко, який викладав дисципліни геодезично-землевпорядного циклу до 90-х рр. ХХ ст.

 Кафедру геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва створено                             1 травня 2016 р. Очолив її д-р геогр. наук, проф. Ю. О. Кисельов.

 Серед перших її співробітників кандидати с.-г. наук, доценти М. В. Шемякін і В. П. Кирилюк, канд. екон. наук, доц.           І. О. Удовенко, ст. викл. С. І. Кононенко, ст. лаб. В. М. Поліщук.

 Підготовку студентів за напрямом «Геодезія, картографія та землевпорядкування» започатковано ще в 2014 р., а у 2018-му здійснено перший випуск бакалаврів; одночасно ліцензовано за освітнім рівнем «Магістр» спеціальність «Геодезія та землеустрій».

 Кафедра не обмежується навчальною роботою, значна увага приділяється науковим дослідженням, особливо прикладним, для чого створено лабораторію сучасних геодезичних і землевпорядних технологій, налагоджено співпрацю з органами місцевого самоврядування, що потребують здійснення землевпорядних робіт, з ншими закладами вищої освіти а також з дендропарком «Софіївка» та  іншими науковими установами.

 Наразі Уманський національний університет садівництва є першим у Центральноукраїнському реґіоні (Вінницька, Кіровоградська та Черкаська області) ЗВО ІV рівня акредитації, де розпочато підготовку фахівців у сфері геодезії і землеустрою.

 Основний напрям діяльності кафедри – це підготовка фахівців землевпорядної служби якнайширшого профілю. Перелік дисциплін, що вивчають студенти, та високий рівень викладання, дають можливість випускникам працювати в будь-якій організації чи установі, де застосовуються натурні або дистанційні вимірювання. Будівництво й архітектура, залізничні й автомобільні шляхи, маркшейдерська справа та видобуток корисних копалин, кріміналістика та військова справа – ось далеко не повний перелік сфер діяльності, де зможе знайти себе фахівець-геодезист, випускник кафедри.  

 Кафедра має багатопрофільний напрям, викладаються дисципліни: геодезія, великомасштабні знімання, вища геодезія; супутникова геодезія і сферична астрономія, рекультивація земель з основами маркшейдерії, топографічне і землевпорядне креслення, електронні геодезичні прилади, земельний кадастр, землевпорядне проектування, моніторинг земель, історія земельних відносин, фотограмметрія, геоінформаційні системи і бази даних, автоматизація землевпорядного виробництва, картографія, геоінформаційні технології в кадастрових системах, математичний обробіток даних геодезичних вимірювань, проектування автошляхів і інфраструктури, інженерна геодезія, землевпорядні вишукування при проектуванні садів, геодезичні роботи у землеустрої, державна експертиза землевпорядної документації, геологія і геоморфологія.

 Потужний колектив науковців кафедри творчо та наполегливо провадять наукові дослідження,результати яких високо оцінюють як в Україні, так і за кордоном; більшість рекомендацій впроваджено у виробництво та навчальний процес.

 Професорсько-викладацький склад кафедри геодезії, картографії та землеустрою веде науково-дослідну діяльність, спрямовану на дослідження проблем ведення державного земельного кадастру, вдосконалення грошової оцінки земель, розвитку ринку землі, ефективного використання сільськогосподарських земель і земель населених пунктів, питань землеустрою сільських і міських територій, питань територіального розвитку, дослідження у сфері вдосконалення управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки й управління у галузі використання й охорони земельних ресурсів.

 Працівники кафедри виконують науково-дослідну роботу за різними напрямами, що об’єднані загальною кафедральною темою. За результатами наукових досліджень зусиллями професорсько-викладацького складу кафедри протягом останніх двох років опубліковано понад 20 статей у наукових виданнях і 80 тез доповідей на конференціях.

 Особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної роботи. Кафедра виступає співорганізатором щорічних студентських наукових конференцій, а також організовує роботу студентських наукових гуртків.

 Навчальна робота проводиться із застосуванням результатів сучасних наукових досліджень, використання новітніх технічних засобів отримання аналізу, інформації, географічних інформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування земної поверхні (ДЗЗ). Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за навчальними планами, що передбачають обов'язкові гуманітарні та соціально-економічні дисципліни; фундаментальні загальнонаукові дисципліни; професійно-орієнтовані та фахові дисципліни, що включають спецкурси та семінари, які забезпечують відповідний рівень підготовки бакалаврів і магістрів, навчальні та виробничі практики студентів.

 Особливим видом і специфікою навчального процесу кафедри геодезії, картографії і кадастру є навчальна практика, що проходить на спеціально підготовлених місцях. Основні завдання практики – оволодіння практичними навичками застосування сучасних новітніх геодезичних технологій і приладів.

 Кафедра співпрацює з ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», м. Старобільськ (проведення практик, спільні публікації тощо); Луганським національним аграрним університетом, м. Харків (проведення практик, спільні публікації тощо); Національним дендропарком «Софіївка» НАН України (проведення спільних досліджень у галузі геодезії, землеустрою, кадастру); Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С. Макаренка, м. Суми (проведення практик, спільні публікації тощо); Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля, м. Сіверськодонецьк (проведення практик, спільні публікації тощо).

 Нині на кафедрі працюють 10 науково-педагогічних працівників, у тому числі два доктори наук, професори; шість кандидатів наук, доцентів; один старший викладач і один викладач. Кафедра виходить на міжнародний рівень співпраці, свідченням чому стало проведення у травні 2018 р. Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми землеустрою у сільському господарстві: глобальний, національний та регіональний аспекти». 

Останні новини

ФОРМУЄМО SOFT SKILLSЧитати повністю

ФОРМУЄМО SOFT SKILLS

Науково-педагогічні працівники кафедри геодезії, картографії і кадастру взали участь у тренінгу «Ментальне здоров’я – основа сталого та якісного освітнього процесу», організованомву психологічною службою Уманського НУС. Ведучою цього тренінгу була практичний психолог Валентина МАЗУРЕНКО.

Читати повністю

ПЕРСПЕКТИВНА МОЛОДЬ НА ШЛЯХУ ДО ВСТУПУ ДО ЗВОЧитати повністю

ПЕРСПЕКТИВНА МОЛОДЬ НА ШЛЯХУ ДО ВСТУПУ ДО ЗВО

Нещодавно науково-педагогічні працівники кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського НУС здійснили поїздки до його ВСП у Тальному та Тальянках з профорієнтаційною метою. Доценти Ірина УДОВЕНКО та Михайло ШЕМЯКІН відвідали професійно-технічні коледжі та зустрілися з потенційними вступниками-2024. Під час зустрічей профорієнтатори університету поінформували присутніх про умови навчання у ЗВО, переваги обрання саме Уманського НУС

Читати повністю

ПРИБОРКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ ЮНИМИ ГЕОДЕЗИСТАМИЧитати повністю

ПРИБОРКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ ЮНИМИ ГЕОДЕЗИСТАМИ

Нещодавно тепла погода створила позитивні умови для проведення практичних занять на відкритому повітрі та більш детального опанування електронних приладів у геодезії для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» факультет лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва. Майбутні геодезисти під керівництвом доцента Ірини УДОВЕНКО приборкували електронні геодезичні прилади

Читати повністю

ГЕНЕРАЛЬНА РЕПЕТИЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВЧитати повністю

ГЕНЕРАЛЬНА РЕПЕТИЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

16 листопада 2023 року на базі кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського НУС проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених «Перспективні досягнення молодих науковців у геодезії та землеустрої». Участь у цьому науковому заході взяли здобувачі вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» ОР «Магістр» УНУС та низки інших університетів України.

Читати повністю

Всі новини