+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 27 липня 2021

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-ГЕОДЕЗИСТІВ

            Студенти першого та другого курсу факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» проходили навчальну практику з дисципліни «Основи геодезичних робіт». Під час навчальної практики вони закріпили теоретичні знання, отримані під час аудиторних занять, вдосконалювали вміння та навики роботи з геодезичними приладами, на практиці опановували  різні види геодезичних робіт (послідовність роботи на станції, ведення журналів знімань, контроль точності вимірювань).

          В ході практики студенти, під керівництвом досвдчених викладачів кафедри геодезії, картографії і кадастру  виконували наступні види знімань: горизонтальне знімання, нівелювання вздовж осі траси, нівелювання поверхні за квадратами, тахеометричне знімання місцевості.

          Отримані ними під час навчальної практики знання, вміння та навики сприятимуть подальшому успішному освоєнню спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

 Михайло Шемякін,

доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру,

Сергій Кононенко,

старший викладач кафедри геодезії, картографії і кадастру