+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 17 лютого 2020

Нове, це - забуте старе

    У програмі підготовки студентів старших курсів, що навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» включена цікава і дуже непроста дисципліна – «Інженерна геодезія». Інженерна геодезія – розділ геодезії, що вивчає застосування геодезичних технологій при проектування, будівництві або експлуатації інженерних споруд або в інших галузях економіки держави.

    Фахівці з інженерної геодезії працюють не тільки на будівництві. Перелік застосування геодезичних методів дуже великий. Тут і звершення мостів, прокладання автомобільних і залізничних шляхів, видобуток і переробка корисних копалин, інженіринг, проектування, і таке інше.

    Одною із тем, що вивчає інженерна геодезія є встановлення об’єму бурта (великої кучі, як по-простому) вугілля. І завдання це – не з простих! Бо бурт може прийняти будь яку, як правило, неправильну форму. Тут і знадобиться технологія високоточного топографічного знімання, яке дозволить встановити геометричні параметри бурта, а потім – об’єм і масу вугілля у ньому.

    Форма бурта відбивається горизонталями, а потім, визначаючи їх площі – розраховують об’єм і масу речовини у ньому. Такі прийоми застосовуються не тільки для вугілля, а для любої сипучої речовини: щебня, зерна, піску, породи, тощо.

    Для набуття студентами практичних навичок у цій нелегкій справі старший викладач кафедри геодезії, картографії і кадастру Сергій Кононенко створив об’ємний макет бурта вугілля.

    Макет, згідно Вікіпедії, це – модель об'єкта в зменшеному масштабі, позбавлена функціональності цього об'єкта. Макет призначений для представлення об'єкта, і використовується в тих випадках, коли подання оригінального об'єкта невиправдано дорого, неможливо або просто недоцільно. Макети гірничих об'єктів (шахт, кар'єрів, збагачувальних і брикетних фабрик тощо) часто застосовують у навчальному процесі та як ілюстративний матеріал.

    От макет такого гірничого об'єкта, як бурт вугілля і був виготовлений на кафедрі. Макет використовується як наочний посібник при проведенні практичних занять із дисциплін «Геодезія» і «Інженерна геодезія».

Сергій  Кононенко,

старший викладач кафедри геодезії, картографії і кадастру