+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 22 листопада 2021

ОБГОВОРИЛИ ПРОБЛЕМИ ГЕОДЕЗИЧНО-ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ОСВІТИ

    Відповідно до плану наукової роботи кафедри геодезії, картографії і кадастру 17 листопада 2021 року було проведено семінар на тему «Історія та сьогодення геодезично-землевпорядної освіти в Центральноукраїнському реґіоні». Участь у науковому заході взяли професори Юрій Кисельов і Роман Рудий, доценти Петро Боровик, Володимир Кирилюк, Ірина Удовенко та Михайло Шемякін, старший викладач Сергій Кононенко, а також здобувачі вищої освіти – магістрантка 2-го року навчання (група 21м-зм) Олеся Коваленко та студентка ІV курсу (група 41-зм) Мар’яна Мосіна.

    Семінар відзначився істотним різноманіттям порушених тем, у тому числі було обговорено загальні питання організації освітнього процесу в галузі геодезії та землеустрою (доповідь Юрія Кисельова – «Минуле та сьогодення геодезично-землевпорядної освіти в Уманському НУС»), історичні аспекти розвитку землевпорядних робіт і земельних відносин в Україні (доповіді Володимира Кирилюка – «Історичний розвиток земельно-кадастрових робіт на території України» – та Ірини Удовенко – «Історія земельних відносин у радянській Україні»), висвітлено роль окремих державних діячів у спробах розв’язання земельного питання (виступ Петра Боровика на тему «П. А. Столипін та його внесок у розвиток земельних відносин у Російській імперії»). Роман Рудий наголосив на краєзнавчому аспекті геодезично-землевпорядних робіт, виголосивши доповідь на тему «Можливості дослідження території Національного дендропарку «Софіївка» за допомогою цифрових моделей рельєфу». Безсумнівно, актуальною нині є проблема організації освітнього процесу з технічних дисциплін в умовах дистанційного навчання. Цій тематиці присвячені доповіді Михайла Шемякіна («Особливості викладання дисципліни «Геодезія» в умовах дистанційного навчання») та Сергія Кононенка («Виклики до технічної освіти в умовах дистанційного навчання»). По-своєму цікавими були виступи студентів, які висвітлили роль окремих навчальних дисциплін у їхній освіті (доповіді Олесі Коваленко на тему «Проєктування доріг як складова змісту підготовки геодезистів у закладах вищої освіти» та Мар’яни Мосіної – «Автоматизація державного земельного кадастру як освітній компонент у підготовці бакалаврів геодезії та землеустрою»).

    Безумовно, творче спілкування на тему минулого й сьогодення геодезично-землевпорядної освіти в Україні, особливо її центральному реґіоні, пішло на користь як викладачам, так і студентам.

 Юрій Кисельов,

доктор географічних наук, професор