+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 27 квітня 2019

Рецензування докторської дисертації

  Науковці кафедри геодезії, картографії і кадастру   Уманського НУС тісно співпрацюють у процесі наукової та педагогічної діяльності з іншими навчальними закладами та науковими установами України.

  Зокрема, 24 квітня 2019 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на кафедрі географії та методики її навчання у форматі спільного засідання згаданої кафедри та кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбувся попередній захист дисертаційної роботи доцента кафедри географії та методики її навчання УДПУ Олександра Лаврика на тему «Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» (науковий консультант ‒ завідувач кафедри географії ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, доктор географічних наук, професор Григорій Денисик).

  Одним із рецензентів зазначеної роботи був завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського НУС, доктор географічних наук, професор Юрій Кисельов, який у своєму виступі відзначив вагомий внесок, здійснений Олександром Лавриком у розвиток ландшафтознавчих досліджень в Україні, та окреслив місце, яке посідає його доробок у загальному контексті наукових напрацювань школи антропогенного ландшафтознавства, очолюваної професором Григорієм Денисиком. 

Юрій Кисельов,

завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру