+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 23 листопада 2021

У РАМКАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Академічна мобільність передбачає переміщення викладачів або студентів із одного ВНЗ до іншого. В умовах КОВІД-карантину академічну мобільність забезпечують он-лайн технології. У рамках академічної мобільності викладачів, 11 листопада 2021 р. старшим викладачем кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського НУС проведена лекція з навчальної дисципліни «Картографія з основами топографії» для студентів   711 групи спеціальності 014 Середня освіта (Географія) природно-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка.
Лекція, до якої також долучилися студенти 712 групи спеціальності 106 "Географія", була присвячена зйомкам місцевості. Були проілюстровані варіанти і технології застосування різних видів знімань, їх класифікації, характеристики приладів, які застосовуються для різноманітних знімань, особливості змісту карт і планів, створених різнимим способами. 
Матеріал супроводжувався прикладами, ілюстраціями, різноманітними графічними матеріалами і картографічними документами. Студенти активно залучалися до обговорення викладеного лекційного матеріалу, ставили і отримували запитання по ходу лекції.
Ст. викладач кафедри геодезії,
картографії і кадастру
С. Кононенко