+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 29 листопада 2019

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК

     Студенти першого курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» згідно із навчальним планом опановують знання майбутньої професії. На часі задачі, що вирішуються на топографічних картах і планах.

      У геодезії і землевпорядкуванні картографічні матеріали відіграють надзвичайно важливу роль. Вони дозволяють отримувати значний об’єм інформації і на її основі проектувати геодезичні мережі, розташовувати пукти геодезичних мереж на місцевості, розробляти проекти землеустрою, визначати обмеження і обтяження використання земельних ділянок залежно від майбутнього їх використання і на основі отриманої інформації приймати проектні рішення.

     Вирішення задач на топографічних картах і планах дозволить студентам набути навичок роботи з картографічними матеріалами, що буде корисним у їх майбутній професійній діяльності.

Михайло Шемякін,

доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру