+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 17 березня 2020

Вимірювання горизонтальних кутів - невід’ємний навик геодезиста

     Студенти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», що навчаються на факультеті лісового і садово-паркового господарства Уманського НУС опановують премудрості горизонтального знімання. Вимірювання горизонтальних кутів є одним із елементів полігонометричних робіт. Горизонтальні кути вимірюють способом прийомів (півприйомів), повторень, кругових прийомів. Нині, із вдосконаленням відлікових пристроїв теодолітів, у полігонометрії при вимірюваннях горизонтальних кутів основним є спосіб прийомів (півприйомів).

 На практичному занятті студенти виконували вимірювання горизонтальних кутів способом прийомів (півприйомів). Вони освоїли послідовність проведення робіт на станції, навчились заповнювати журнал теодолітного знімання, обчислювати результати та контролювати точність вимірювань.

    Із поставленим завданням усі справились успішно. Набуті знання, вміння та навички згодяться студентам у їх подальшому навчанні та майбутній практичній діяльності.

Марія Руссу,

студентка 11-зм групи