+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню

Іванчук Олег Михайлович

Іванчук Олег Михайлович Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент

 

 

 

Іванчук Олег Михайлович

доцент

Кафедра геодезії, картографії і кадастру

Львівський політехнічний інститут, інженер-аеро-фотогеодезист, диплом Щ № 074811, виданий 10.06.1976 р.

 

Кандидат

технічних наук за спеціальністю 05.24.02 фотограмметрія та картографія, диплом ДК №008988 від 17.01.2001 р.

 

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.24.01 геодезія, фотограмметрія та картографія, диплом ДД № 008804 від 20.06.2019 р.

40 років

ОК 5 Цифрова фотограмметрія

Професіонал із досвідом дослідницької та викладацької роботи, освітня та професійна

кваліфікація якого відповідає п. 37 та 38 (пп. 1, 4, 5, 19), зазначених у

Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності:

П. 37 відповідність освітньому компоненту

на основі:

1) Львівський політехнічний інститут, інженер-аерофотогеоде-зист, диплом Щ № 074811, виданий 10.06.1976 р.

2) Доктор технічних наук за спеціальністю 05.24.01 геодезія, фотограмметрія та картографія, диплом ДД № 008804 від 20.06.2019 р.

5) 1. Іванчук О. Математична модель взаємозв’язку просторових координат точок мікроповерхні дослідного об’єкта з відповідними їх координатами на РЕМ-стереозображеннях // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.- Львів, 2016. Вип. I(31). - С. 122-126.

2. Ivanchuk О., Tumska O. Development and research of technology for automation of the calibration and account of digital SEM images geometric distortion obtained with JCM-5000 (NeoScope) (JEOL, Japan) // Geodesy, Cartography and Aerial photography. - Lviv, 2016. Vol. 84. - P. 56-64.

3. Іванчук О. Розроблення та дослідження технології автоматизації калібрування геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ JCM-5000 (NeoSсope) (JEOL, Японія) і їх врахування / О. Іванчук, О. Тумська // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів, 2016. Вип. 84. - С. 56-64.

4. Іванчук О. Методика автоматизованого визначення координат центрів вузлів тест-об’єкта за його РЕМ-зображеннями з використанням засобів MatLab / О. Іванчук, О. Тумська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів, 2017. Вип. I(33). - С. 158-165.

5. Іванчук О.М. Технологія опрацювання цифрових РЕМ-зображень мікроповерхонь твердих тіл // Містобудування та територіальне планування. - К., КНУБА, 2017. Вип. 63. - С. 170-184.

6. Іванчук О. Порівняльний аналіз скейлінгових характеристик цифрових РЕМ-зображень тест-об’єкта для різних типів РЕМ / О. Іванчук, О. Тумська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів, 2017. Вип. IІ(34). - С. 119-131.

7. Ivanchuk О., Tumska O. A study of fractal and metric properties of images based on measurements data of multiscale digital SEM-images of a test object obtained // Geodesy, Cartography and Aerial photography. - Lviv, 2017. Vol. 85. - P. 53-64.

8. Іванчук О. Аналіз фрактальних та метричних характеристик цифрових РЕМ-зображень / О. Іванчук, О. Тумська // Збірник статей 8-ї МНТК «Моніторинг довкілля, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку. – Львів-Східниця, 2017. - С. 43-50.

9. Ivanchuk O., Tumska O. Automated generation of a digital model of an object’s micro surface from a SEM-stereo pair by area-based image matching // Geodesy, Cartography and Aerial photography. - Lviv, 2019. Vol. 90. - P. 50-64.

10. Ivanchuk O., Tumska O. A study of methods for texture classification of SEM images of micro-surfaces of objects and their segmentation // Geodesy, Cartography and Aerial photography. - Lviv, 2020. Vol. 91. - P. 41-50.

П. 38 досягнення у професійній

діяльності:

1) 1. Іванчук О. Математична модель взаємозв’язку просторових координат точок мікроповерхні дослідного об’єкта з відповідними їх координатами на РЕМ-стереозображеннях // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.- Львів, 2016. Вип. I(31). - С. 122-126.

2. Ivanchuk О., Tumska O. Development and research of technology for automation of the calibration and account of digital SEM images geometric distortion obtained with JCM-5000 (NeoScope) (JEOL, Japan) // Geodesy, Cartography and Aerial photography. - Lviv, 2016. Vol. 84. - P. 56-64.

3. Іванчук О. Розроблення та дослідження технології автоматизації калібрування геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ JCM-5000 (NeoSсope) (JEOL, Японія) і їх врахування / О. Іванчук, О. Тумська // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів, 2016. Вип. 84. - С. 56-64.

4. Іванчук О. Методика автоматизованого визначення координат центрів вузлів тест-об’єкта за його РЕМ-зображеннями з використанням засобів MatLab / О. Іванчук, О. Тумська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів, 2017. Вип. I(33). - С. 158-165.

5. Іванчук О.М. Технологія опрацювання цифрових РЕМ-зображень мікроповерхонь твердих тіл // Містобудування та територіальне планування. - К., КНУБА, 2017. Вип. 63. - С. 170-184.

6. Іванчук О. Порівняльний аналіз скейлінгових характеристик цифрових РЕМ-зображень тест-об’єкта для різних типів РЕМ / О. Іванчук, О. Тумська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів, 2017. Вип. IІ(34). - С. 119-131.

7. Ivanchuk О., Tumska O. A study of fractal and metric properties of images based on measurements data of multiscale digital SEM-images of a test object obtained // Geodesy, Cartography and Aerial photography. - Lviv, 2017. Vol. 85. - P. 53-64.

8. Іванчук О. Аналіз фрактальних та метричних характеристик цифрових РЕМ-зображень / О. Іванчук, О. Тумська // Збірник статей 8-ї МНТК «Моніторинг довкілля, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку. – Львів-Східниця, 2017. - С. 43-50.

9. Ivanchuk O., Tumska O. Automated generation of a digital model of an object’s micro surface from a SEM-stereo pair by area-based image matching // Geodesy, Cartography and Aerial photography. - Lviv, 2019. Vol. 90. - P. 50-64.

10. Ivanchuk O., Tumska O. A study of methods for texture classification of SEM images of micro-surfaces of objects and their segmentation // Geodesy, Cartography and Aerial photography. - Lviv, 2020. Vol. 91. - P. 41-50

4) 1. Іванчук О.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Прикладна фотограмметрія» для студентів ОР «Магістр». Львів, 2020. 64 с.

2. Дорожинський О.Л., Бурштинська Х.В., Глотов В.М., Іванчук О.М., Процик М.Т. Методичні вказівки з дипломного проєктування для здобувачів вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» ОР «Магістр». Львів, 2020. 80 с.

3. Дорожинський О.Л., Бурштинська Х.В., Глотов В.М., Іванчук О.М., Процик М.Т. Методичні вказівки з дипломного проєктування для здобувачів вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» ОР «Бакалавр». Львів, 2020. 72 с.

5) Доктор технічних наук за спеціальністю 05.24.01 геодезія, фотограмметрія та картографія, диплом ДД № 008804 від 20.06.2019 р.

19) Член Громадської спілки «Українське товариство геодезії та картографії».