+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню

Кисельов Юрій Олександрович

Кисельов Юрій Олександрович Науковий ступінь: доктор географічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру

 

 

 

Контактний телефон: Тел. (096) 301-55-38
Email: kyseljov@ukr.net

 

Освіта

Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка

Спеціаліст, учитель географії та біології, диплом ЛС №000054 від 30 червня 1997 року.

Науковий ступінь

Доктор географічних наук

Диплом ДД № 002557, від 10 жовтня 2013 р.

Спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Аспірантура

1997-2000 рр., Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Тема дисертаційного дослідження

Еколого-геоморфологічний аналіз середньої частини басейну Сіверського Дінця 

Докторантура

2010-2013 рр., Львівський національний університет імені Івана Франка

Тема дисертаційного дослідження

Суспільно-географічні основи теоретичних та прикладних геософічних досліджень в України 

Вчене звання

Професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Атестат 12ПР № 001277 від 15 грудня 2015 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 176877 від 18.03.2016 р.

Нагороди, звання

Почесна грамота Луганської обласної державної адміністрації та Луганської обласної ради, 2007р.; Подяка Центральної виборчої комісії, 2005 р.; Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019 р.

Стаж роботи

Загальний – 28 років

 

Науково-педагогічний – 19 років

Дисципліни, що викладає

«Методологія наукових досліджень», «Геологія і геоморфологія», «Гідрологія», «Картографія», «Топографія з основами картографії», «Основи географічних знань»

Публікації.

І. Публікації у виданнях, внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Sciences.

1. Sonko S., Kyselov Yu., Polovka S. On the modern conception of environment. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. №27(2). Р. 346–356. Web of Sciences.

2. Udovenko, I., Reznik, N., Kyselov, I., Shemyakin, M., Domashenko, H., Kononenko, S. Land inventory based methods of gis technologies use. International Journal of Advanced Science and Technology Volume 29, Issue 8 Special Issue, 19 April 2020, Pages 2566-2573. Scopus.

3. Kyselov Yu. Geosophy as a scientific discipline: issues of methodology and metatheory. Journal of Geology, Geography and Geoecology, №29(2). 2020. Р. 327–334. doi: 10.15421/112029. Web of Sciences.

4. Braslavska O., Kyselov Yu., Rudyi R., Kyseliova O., Udovenko I. Philosophical geography: establishment, development, formation of scientific foundations. Journal of Geology, Geography and Geoecology, №29(3). 2020. Р. 460–470. doi: 10.15421/112041. Web of Sciences.

 

ІІ. Публікації у фахових виданнях України.

1. Кисельов Ю.О. Деякі геософічні паралелі між Україною та США. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2017. Вип. 6. С. 58-62.

2. Кисельов Ю.О., Кононенко С.І. Обґрунтування проекцій і масштабу карт геософічної реґіоналізації Землесвіту. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 793. Географія. Чернівці, 2017. С. 124–129.

3. Кисельов Ю.О. До проблеми основного поняття географії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2017. Вип. 7. С. 135–137.

4. Кисельов Ю.О., Сонько С.П. Чорноморська інтеграція України як основа реалізації балтійсько-середземноморської геополітичної доктрини. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2018. Вип. 8. С. 58–62.

5. Кисельов Ю.О. Українсько-турецьке стратегічне партнерство: геополітичні аспекти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2018. Вип. 9. С. 51–55.

6. Кисельова О.О., Кисельов Ю.О., Сопов Д.С., Сопова Н.В. Проблеми екологічної оптимізації структури сільськогосподарського землекористування в Луганській області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2019. Вип. 10. С. 145–150.

7. Кисельов Ю.О., Сонько С.П. Проблема периферіності в Україні та її реґіонах: суспільно-географічний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2019. Вип. 11. С. 39–43.

8. Шлапак В.П., Сонько С.П., Кисельов Ю.О., Швець Я.А,, Черниш В.І. Геоботанічні аспекти екотонізації природних ландшафтів. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, т. 29, №7. 2019. С. 76-79.

9. Кисельов Ю.О., Суханова І.П., Парахненко В.Г., Швець Я.А., Черниш В.І. Адвентивна флора України: географічні особливості поширення. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2020. – Т. 30. – №1. – С. 9–13.

10. Сонько С.П., Кисельов Ю.О., Щетина М.А. Сільськогосподарське районування Черкаської області в контексті проблеми раціонального використання земельних ресурсів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія, №1 (48). Тернопіль: СМП "Тайп". 2020. С. 138–147.

 

ІІІ. Навчально-методичні публікації.

1. Кисельов Ю.О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Картографія» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Умань: Уманський НУС, 2019. – 31 с.

2. Кисельов Ю.О., Домашенко Г.Т. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Топографія з основами картографії» для студентів спеціальностей 101 «Екологія»та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Умань: Уманський НУС, 2020. 55 с.

3. Домашенко Г.Т., Кисельов Ю.О., Романчук С.В. Удовенко І.О. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчально дисципліни «Землевпорядні вишукування» для магістрантів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Умань. Уманський НУС, 2019. 31 с.

4. Методичні вказівки з проведення виробничої практики для здобувачів вищої освіти ОР «Магістр» спеціалльності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Кисельов Ю.О., Удовенко І.О., Домашенко Г.Т., Романчук С.В. Умань: Уманський НУС, 2019. 9 с.

5. Методичні вказівки з дипломного проєктування для здобувачів вищої освіти спец. 193 «Геодезія та землеустрій» ОР «Магістр» / Уклад.: Кисельов Ю.О., Рудий Р.М., Домашенко Г.Т., Романчук С.В., Шемякін М.В., Боровик П.М., Кирилюк В.П., Удовенко І.О., Кононенко С.І. Умань: Уманський НУС, 2020. 40 с.

Профіль в Google Академії.