+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню

Шемякін Михайло Васильович

Шемякін Михайло Васильович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: відмінник освіти і науки ІІІ ступеня, член-кореспондент Міжнародної академії екології і безпеки життєдіяльності
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри, голова науково-методичної комісії факультету лісового і садово-паркового господарства

 

 

Контактний телефон:  (04744) 3-32-95

Email: kafgeounus@gmail.com

 

Освіта

Український інститут інженерів водного господарства

Диплом з відзнакою ЗВ №809506 від 20 червня 1984 р.

Спеціальність «Гідромеліорація», кваліфікація «Інженер-гідротехнік» 

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом КН № 003815 від 10 грудня 1993 р. 

Тема дисертаційного дослідження

«Умови вирощування суниці при зрошенні чорноземівопідзолених Центрального Лісостепу України», спеціальність  06.01.02 – меліорація і зрошуване землеробство 

Вчене звання

Доцент кафедри екології, лісівництва, меліорації та землевпорядкування

атестат ДЦ АР№ 004859 від 21 листопада 1996 р. 

Останнє підвищення кваліфікації

НУБіП ННІ післядипломної освіти

свідоцтво 12СПВ 176875 від 18 березня 1996 р. 

Нагороди, звання

Відмінник освіти і науки ІІІ ступеня, Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, 2007 р.; Почесна грамота Уманської райдержадміністрації, 2010 р.; Почесна грамота Черкаської обласної ради, 2012 р.; Почесна грамота Уманської міської ради, 2016 р.;Почесна грамота Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, 2018 р. 

Стаж роботи           

Загальний

 

44 роки 

Науково-педагогічний

36 років 

Дисципліни, що викладає

«Основи геодезичних робіт», «Геодезія», «Великомасштабні знімання», «Контурно-меліоративна організація території», «Сільськогосподарська меліорація» 

Публікації.

І. Публікації у виданнях, внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Sciences.

1. Kozhukhіvska R., Shemyakin M., Udovenko I., Verniuk N. (2017). The innovation principles of economic model of the cadastral land valuation for business activity / Problems and Perspectives in Management , 15(3). Sumy: LLC “СPС “Business Perspectives”. 253-266 р.  Scopus.

2. Udovenko, I., Reznik, N., Kyselov, I., Shemyakin, M., Domashenko, H., Kononenko, S. Land inventory based methods of gis technologies use. International Journal of Advanced Science and Technology Volume 29, Issue 8 Special Issue, 19 April 2020, Pages 2566-2573. Scopus.

 ІІ. Публікації у фахових виданнях України та закордонних виданнях.

1. Шемякін М.В., Кирилюк В.П. Складові водоощадливого режиму зрошення інтенсивних насаджень яблуні за краплинного способу поливу // Вісник Уманського національного університету садівництва. – № 1, 2017. – С. 82–89.

2. Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Вплив вологозабезпечення вегетаційного періоду на запаси продуктивної вологи і водоспоживання ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу // Вісник Уманського національного університету садівництва. – № 1, 2017. – С. 18–25.

3. Удовенко І.О., Шемякін М.В. Особливості управління земельним ресурсами сільськогосподарського призначення в контексті глобалізації світового господарства  // Danish scientific journal. – №2, 2017. – С.48–52.

4. Кононенко С.І., Шемякін М.В., Удовенко І.О. Особливості впливу сучасних технологій на розвиток картографії // Вісник Уманського національного університету садівництва. 2017.  №2. С. 85-90.

5. Поліщук В.В., Шемякін М.В.,  Шпак В.П., Козаченко І.В.  Досвід застосування ІТ-технологій в лісовій таксації на прикладі ДП «Золотоніське лісове господарство» // Вісник Уманського національного університету садівництва. 2018. №1. С. 104-110.

6. Шемякін М.В., Кирилюк В.П. Оптимізація режиму зрошення інтенсивних насаджень яблуні // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. тематич. наук. зб. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона грунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія грунтів, органічне землеробство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. С.71-73.

7. Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Вплив агроекологічних факторів на водоспоживання ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. тематич. наук. зб. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона грунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія грунтів, органічне землеробство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. С. 139-142.

8. Удовенко І.О., Кононенко С.І., Шемякін М.В. Особливості застосування аерокосмічних знімань для визначення та прогнозування ризиків у рослинництві. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - №1 (35) 2018. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 120-125.

9. Кононенко С.І., Шемякін М.В., Удовенко І.О. Перспективи реанімації картографії на основі сучасних геоінформаційних та фотограмметричних технологій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки. Випуск 9.  Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 274 с. С. 56-61.

 ІІІ. Навчальні посібники.

1. Романчук С.В., Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Геодезія [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл. Умань : Уманський держ. аграрний ун-т, 2008. 294 с.

2. Романчук С.В., Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Навчальні практики з геодезії: навч. посібник. Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2019. 256 с.

 ІV. Навчально-методичні публікації.

  1. Створення дистанційного курсу навчання з «Геодезії» (1 к. ЛГСП, 2016 р.).

2. Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Гідротехнічні споруди садів: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.090103 - "Лісове і садово-паркове господарство". - Умань: УНУС, 2016. - 48 с.

3. Шемякін М.В., Кирилюк В.П. Меліорація // Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з розділу «Зрошення сільськогосподарських культур дощуванням» для студентів спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство». – Умань, 2017. – 50 с.

4. Шемякін М.В. Геодезія // Програма і методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів 1 курсу спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій». – Умань, 2017. – 37 с.

5. Шемякін М.В., Прокопенко Н.А. Геодезія // Програма і методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів спеціальності 205 – «Лісове господарство», 206 – «Садово-паркове господарство». – Умань, 2017. – 37 с.

6. Кирилюк В.П., Шемякін М.В.  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування» для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» на тему: «Еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь в межах сільської ради». – Умань: Уманський НУС, 2018. – 40 с.

7. Удовенко І.О., Шемякін М.В. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи землевпорядкування та кадастру» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій» ( у тому числі скорочений термін навчання). – Умань: Уманський НУС, 2018. – 24 с.

8. Шемякін М.В.  Геодезія. Вимірювання горизонтальних кутів // Методичні рекомендації до виконання практичної роботи для студентів спеціальності 193 – геодезія та землеустрій. Умань: Уманський НУС, 2018. 8 с.

9. Шемякін М.В., Кирилюк В.П., Удовенко І.О., Кононенко С.І.   Виробнича практика // Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.080101 – геодезія, картографія та землевпорядкування. Умань: Уманський НУС, 2018. 26 с.

10. Кононенко С.І., Шемякін М.В. Зрівноваження нівелірної мережі способом еквівалентної заміни // Методичні вказівки для практичних занять студентам спеціальності 19 – геодезія та землеустрій. – Умань: Уманський НУС, 2018. 17 с.

11. Кононенко С.І., Шемякін М.В. Зрівноваження нівелірної мережі методом послідовних наближень (методом вузлів) // Методичні вказівки для практичних занять студентам спеціальності 19 – геодезія та землеустрій. – Умань: Уманський НУС, 2018. 19 с.

12. Кононенко С.І., Шемякін М.В. Зрівноваження полігонометричного ходу корелатним способом // Методичні вказівки для лабораторних занять студентам спеціальності 19 – геодезія та землеустрій. – Умань: Уманський НУС, 2018. 20 с.

13. Кононенко С.І., Шемякін М.В. Геодезія. Пряма і обернена геодезична засічки: методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 193 – геодезія та землеустрій. Умань: Уманський НУС, 2018. 11 с.

14. Кононенко С.І., Шемякін М.В. Основи фахової підготовки. Програма і методичні вказівки до проведення навчальної практики / Спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій». Умань: Уманський НУС, 2018. –  14 с.

15. Кирилюк В.П., Романчук С.В., Шемякін М.В., Боровик П.М., Драгоненко В.І. Методичні вказівки рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Галузеві кадастри». Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій». Освітній рівень «Магістр». – Умань: УНУС, 2019. – 36 с.

16. Шемякін М.В., Кирилюк В.П., Прокопенко Н.А. Умовні знаки топографічних карт і планів. Частина 1. Топографічні карти масштабів 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000 // Методичні вказівки для практичних занять студентам спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій, 201 – Агрономія, 203 – Садівництво та виноградарство, 205 – Лісове господарство, 206 – Садово-паркове господарство. Умань: Уманський НУС, 2020. 48 с.

17. Шемякін М.В., Кирилюк В.П., Прокопенко Н.А. Умовні знаки топографічних карт і планів. Частина 2. Топографічні плани масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 // Методичні вказівки для самостійної роботи студентам спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій, 201 – Агрономія, 203 – Садівництво та виноградарство, 205 – Лісове господарство, 206 – Садово-паркове господарство. Умань: Уманський НУС, 2020. 99 с.

18. Кононенко С.І., Шемякін М.В. Побудова планової геодезичної мережі згущення // Методичні вказівки для виконання курсового проекту студентами спеціальності 193 – геодезія та землеустрій. Освітній рівень «Магістр». Умань: Уманський НУС, 2020. 36 с.

Профіль в Google Академії.