+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 18 серпня 2021

Академічна мобільність та наукова робота магістрантів-геодезистів Уманського НУС

    Як відомо, академічна мобільність – це переміщення студентів і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на певний період часу в інший освітній або  науковий заклад у межах або за межами своєї країни з метою демонстрації результатів наукової роботи, навчання, викладання.

    Передумовами успішної реалізації програми академічної мобільності є високий рівень академічної успішності окремих студентів, досконале знання іноземної мови та активна участь студентів і викладачів у науковій діяльності (публікації, конференції, тощо).

    Зважаючи на високий рівень викладання дисциплін в Уманському національному університеті садівництва, перші дві передумови практичної реалізації програми академічної мобільності студентів та викладачів можна вважати забезпеченими.

    Стосовно ж участі науково-педагогічних працівників (НПП) кафедри геодезії, картографії і кадастру та студентів-магістрантів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», варто зазначити, що останніми роками вона суттєво активізувалась. Зокрема, в 2020-2021 роках значно зросли показники публікованості НПП кафедри та магістрантів-геодезистів у наукових фахових виданнях України, а також у виданнях, що індексуються в наукометричних базах, зокрема, Scopus та Web of Science.

    Науковці кафедри та студенти магістратури постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, що відбуваються як в Україні, так і за кордоном. Серед магістрантів-геодезистів, що мають наукові публікації та доповідали на наукових конференціях, варто відмітити Маргариту Мельник (наукова стаття в журналі "Геодезія, картографія і аерофотознімання" № 93/2021; подані тези доповіді на міжнародну конференцію  GeoTerrace-2021; доповіді на кількох наукових конференціях в Україні і за кордоном), Марину Чиженко (в дистанційному форматі доповідала на I Міжнародній науково-теоретичній конференції «MODERNIZATION OF TODAY’S SCIENCE EXPERIENCE AND TRENDS», яка відбулася в місті Сінгапур Республіки Сінгапур), Олега Нагорного (в дистанційному форматі доповідав на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу Гайворонської міської територіальної громади», яка була проведена в м. Гайворон Кіровоградської області), Вадима Колоса (в дистанційному форматі доповідав на ХІIІ Міжнародній науковій конференції «Perspectives of Science and Education», яка відбулася в м. Нью-Йорк, США).

    Крім того, НПП кафедри та студенти магістратури спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з року в рік є активними учасниками міжнародних, всеукраїнських та студентських наукових конференцій, круглих столів і семінарів, що регулярно проводяться в Уманському національному університеті садівництва.

    Також варто зазначити, що факультет лісового і садово-паркового господарства Уманського НУС наразі веде перемови з відділенням геоінженерії Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща) щодо активізації співпраці в рамках реалізації програми академічної мобільності студентів та викладачів.

    Детальніше про можливість навчання за кордоном за програмами підготовки магістрів геодезично-землевпорядних спеціальностей, міжнародного стажування науково-педагогічних працівників та про реалізацію в Уманському НУС програми академічної мобільності студентів магістратури і викладачів розповідається на сайті Центру міжнародної освіти та співпраці Уманського національного університету садівництва. Крім того, порядок реалізації університетської програми академічної мобільності студентів викладено в Положенні про академічну мобільність студентів Уманського НУС.

Володимир Кирилюк,

доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру