+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 09 лютого 2018

Актуальні проблеми управління територіальним розвитком

Шановні колеги!

Запрошуємо вчених і провідних фахівців узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління територіальним розвитком», яка відбудеться 13-14 квітня 2017 року на базі Уманського національного університет садівництва. Мета конференції – оприлюднення результатів наукових досліджень, обмін досвідом та обговорення перспектив використання землевпорядних, геодезичних, картографічних, геоінформаційних, геоекологічних і географічних досліджень у галузі територіального планування. До участі в конференції запрошуються студенти, наукові співробітники, аспіранти та докторанти наукових установ і вищих навчальних закладів, які мають відношення до тематики конференції.

У програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Сучасні GPS- та GIS – системи і технології;

2. Сучасний землеустрій і кадастр в Україні, оцінка землі і нерухомості;

3. Правове регулювання геодезичних, кадастрових та геоінформаційних систем;

4. Методи дистанційного зондування Землі;

5. Геодезія та моніторинг довкілля;

6. Проблеми охорони та раціонального використання земель, водних та лісових ресурсів;

7. Перспективи розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування в Україні;

8. Географічні аспекти планування територій.

Форма участі: дистанційна. Електронний збірник матеріалів конференції буде надісланий після проведення конференції учасникам заходу на електронну адресу, вказану в анкеті, протягом 15 робочих днів.

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська.

Умови участі у конференції:

До 10 квітня 2017 року (включно) необхідно:

1) заповнити заявку учасника;

2) надіслати на електронну пошту: kyseljov@ukr.net заявку та тези доповіді українською, польською або англійською мовою окремими файлами. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання, якщо протягом 3-х діб підтвердження не одержано, надішліть матеріали повторно.

3) сплатити організаційний внесок та надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію. Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до друку. Вартість участі в конференції становить 100 грн. При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції. Кошти надсилаються переказом на картку Приватбанку № 4149 4996 4014 1220, Насальська Карина Віталіївна. Призначення платежу: поповнення картки.

Відповідальність за зміст матеріалів і відповідність нормам правопису несуть автори і наукові керівники.

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні питання в управлінні територіальним розвитком»

Прізвище ___________________________________________

Ім’я ________________________________________________

По батькові_________________________________________

Місце роботи та посада_______________________________

Науковий ступінь ____________________________________

Вчене звання ________________________________________

Секція ______________________________________________

Контактні телефони_________________________________

Електронна адреса ___________________________________

 

Вимоги до тез доповідей:

Обсяг – до 3 повних сторінок включно формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *rtf; шрифт – Times New Roman; розмір – 14; міжрядковий інтервал - 1,5; абз. відступ – 1,25 мм; поля – 20 мм. Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді (шрифт – курсив), прізвище та ініціали автора/авторів (не більше двох) – шрифт напівжирний; посада, навчальний заклад, місце роботи (у разі закінчення навчання); місто, в якому розташовано, держава (шрифт – курсив); назва тези (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

 

Наприклад:

_____________________ (назва секції)

 

Іваненко І. І.

кандидат с.-г. наук, доцент

Уманський національний університет садівництва

м. Умань, Україна

 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ GIS-ТЕХНОЛОГІЙ В АГРОКЛІМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

 

[Текст тез доповідей]

  • Сторінки не нумеруються.
  • Використані джерела (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» в алфавітному порядку. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та – через кому, в разі цитування – номера сторінки, наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаних джерел не допускається.

Список використаних джерел:

  1. Вільна енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс] // Маньківка (смт.). – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Маньківка_(смт).
  2. Природа Черкащини: стан, проблеми раціонального природокористування та охорони в контексті виживання / За ред. П. І. Мороза. – Миколаїв : АТ «СІМАО», О. : ОКФА, 1996. – 400 с.

 

Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення, до розгляду не приймаються.

 

З ПИТАНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗВЕРТАТИСЯ:

Тел.: +38 (095) 942-88-35 Кисельов Юрій Олександрович,

+38 (067) 928-32-72 Удовенко Ірина Олександрівна

E-mail: kyseljov@ukr.net

Голова оргкомітету: Непочатенко Олена Олександрівна – ректор УНУС

Заступники голови оргкомітету: Мостов’як Іван Іванович – перший проректор УНУС, Карпенко Віктор Петрович – проректор із науково-інноваційної діяльності УНУС, Кисельов Юрій Олександрович – завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру УНУС

Відповідальний секретар:Удовенко Ірина Олександрівна – доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру УНУС

Технічний секретар: Насальська Карина Віталіївна – аспірантка кафедри геодезії, картографії та кадастру УНУС

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

 

Останні новини

Вітаємо Кононенка Сергія Івановича з Днем народження!Читати повністю

Вітаємо Кононенка Сергія Івановича з Днем народження!

Колектив кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва вітає Сергія Івановича Кононенка з Днем народження!

Читати повністю

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОКЧитати повністю

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК

Студенти першого курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» згідно із навчальним планом опановують знання майбутньої професії. На часі задачі, що вирішуються на топографічних картах і планах.

Читати повністю

Всі новини