+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 09 лютого 2018

Актуальні проблеми управління територіальним розвитком

Шановні колеги!

Запрошуємо вчених і провідних фахівців узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління територіальним розвитком», яка відбудеться 13-14 квітня 2017 року на базі Уманського національного університет садівництва. Мета конференції – оприлюднення результатів наукових досліджень, обмін досвідом та обговорення перспектив використання землевпорядних, геодезичних, картографічних, геоінформаційних, геоекологічних і географічних досліджень у галузі територіального планування. До участі в конференції запрошуються студенти, наукові співробітники, аспіранти та докторанти наукових установ і вищих навчальних закладів, які мають відношення до тематики конференції.

У програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Сучасні GPS- та GIS – системи і технології;

2. Сучасний землеустрій і кадастр в Україні, оцінка землі і нерухомості;

3. Правове регулювання геодезичних, кадастрових та геоінформаційних систем;

4. Методи дистанційного зондування Землі;

5. Геодезія та моніторинг довкілля;

6. Проблеми охорони та раціонального використання земель, водних та лісових ресурсів;

7. Перспективи розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування в Україні;

8. Географічні аспекти планування територій.

Форма участі: дистанційна. Електронний збірник матеріалів конференції буде надісланий після проведення конференції учасникам заходу на електронну адресу, вказану в анкеті, протягом 15 робочих днів.

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська.

Умови участі у конференції:

До 10 квітня 2017 року (включно) необхідно:

1) заповнити заявку учасника;

2) надіслати на електронну пошту: kyseljov@ukr.net заявку та тези доповіді українською, польською або англійською мовою окремими файлами. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання, якщо протягом 3-х діб підтвердження не одержано, надішліть матеріали повторно.

3) сплатити організаційний внесок та надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію. Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до друку. Вартість участі в конференції становить 100 грн. При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції. Кошти надсилаються переказом на картку Приватбанку № 4149 4996 4014 1220, Насальська Карина Віталіївна. Призначення платежу: поповнення картки.

Відповідальність за зміст матеріалів і відповідність нормам правопису несуть автори і наукові керівники.

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні питання в управлінні територіальним розвитком»

Прізвище ___________________________________________

Ім’я ________________________________________________

По батькові_________________________________________

Місце роботи та посада_______________________________

Науковий ступінь ____________________________________

Вчене звання ________________________________________

Секція ______________________________________________

Контактні телефони_________________________________

Електронна адреса ___________________________________

 

Вимоги до тез доповідей:

Обсяг – до 3 повних сторінок включно формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *rtf; шрифт – Times New Roman; розмір – 14; міжрядковий інтервал - 1,5; абз. відступ – 1,25 мм; поля – 20 мм. Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді (шрифт – курсив), прізвище та ініціали автора/авторів (не більше двох) – шрифт напівжирний; посада, навчальний заклад, місце роботи (у разі закінчення навчання); місто, в якому розташовано, держава (шрифт – курсив); назва тези (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

 

Наприклад:

_____________________ (назва секції)

 

Іваненко І. І.

кандидат с.-г. наук, доцент

Уманський національний університет садівництва

м. Умань, Україна

 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ GIS-ТЕХНОЛОГІЙ В АГРОКЛІМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

 

[Текст тез доповідей]

  • Сторінки не нумеруються.
  • Використані джерела (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» в алфавітному порядку. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та – через кому, в разі цитування – номера сторінки, наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаних джерел не допускається.

Список використаних джерел:

  1. Вільна енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс] // Маньківка (смт.). – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Маньківка_(смт).
  2. Природа Черкащини: стан, проблеми раціонального природокористування та охорони в контексті виживання / За ред. П. І. Мороза. – Миколаїв : АТ «СІМАО», О. : ОКФА, 1996. – 400 с.

 

Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення, до розгляду не приймаються.

 

З ПИТАНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗВЕРТАТИСЯ:

Тел.: +38 (095) 942-88-35 Кисельов Юрій Олександрович,

+38 (067) 928-32-72 Удовенко Ірина Олександрівна

E-mail: kyseljov@ukr.net

Голова оргкомітету: Непочатенко Олена Олександрівна – ректор УНУС

Заступники голови оргкомітету: Мостов’як Іван Іванович – перший проректор УНУС, Карпенко Віктор Петрович – проректор із науково-інноваційної діяльності УНУС, Кисельов Юрій Олександрович – завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру УНУС

Відповідальний секретар:Удовенко Ірина Олександрівна – доцент кафедри геодезії, картографії та кадастру УНУС

Технічний секретар: Насальська Карина Віталіївна – аспірантка кафедри геодезії, картографії та кадастру УНУС

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

 

Останні новини

ДОПОМОГА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ І КАДАСТРУ ВИРОБНИЦТВУЧитати повністю

ДОПОМОГА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ І КАДАСТРУ ВИРОБНИЦТВУ

Викладачі кафедри відновлювали та уточнювали межі польових угідь ННВВ Уманського національного університету садівництва.

Читати повністю

Застосування сучасних технологій в геодезичних вимірахЧитати повністю

Застосування сучасних технологій в геодезичних вимірах

Студенти освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» Уманського національного університету садівництва вдосконалюють знання, вміння та навички, здобуті під час вивчення теоретичного курсу, в умовах виробництва.

Читати повністю

Чергова зустріч з потенційними абітурієнтамиЧитати повністю

Чергова зустріч з потенційними абітурієнтами

11 березня 2020 р. завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру професор Юрій Кисельов та доцент цієї ж кафедри Петро Боровик черговий раз надавали профорієнтаційні консультації учням випускних класів шкіл Катеринопільського району Черкаської області.

Читати повністю

Всі новини