+38 (096) 301-55-38 або +38 (067) 337-77-68
Меню
Остання редакція: 08 квітня 2019

Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного лісостепу України: Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, присвячена 175-річчю Уманського національного університету садівництва

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вчених і провідних фахівців узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції, присвяченій 175-річчю Уманського національного університету садівництва «Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного лісостепу України», яка відбудеться 17 квітня 2019 року на базі Уманського національного університету садівництва. Мета конференції — висвітлення нових теоретичних і прикладних результатів наукових досліджень щодо застосування сучасних інноваційних технологій у землевпорядних, геодезичних, картографічних, геоінформаційних, геоекологічних і географічних дослідженнях у галузі територіального планування.

До участі в конференції запрошуються студенти, наукові співробітники, аспіранти та докторанти наукових установ і вищих навчальних закладів, які мають відношення до тематики конференції.

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська.

 

 

У програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Геодезія, картографія, фотограмметрія: сучасні технології та дослідження.

2. Геодезичні методи моніторингу довкілля.

3. Прилади, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення;

4. Сучасні проблеми геодезичної та землевпорядної освіти.

5. Основні проблеми науки та шляхи їх розв’язання.

 

Умови участі у конференції:

До 15 квітня 2019 року (включно) необхідно:

1) заповнити заявку учасника;

2) надіслати на електронну пошту: tishenkoeduard51@gmail.com заявку та тези доповіді українською, польською або англійською мовою окремими файлами. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання, якщо протягом 3-х діб підтвердження не одержано, надішліть матеріали повторно.

3) сплатити організаційний внесок та надіслати відскановану квитанцію. Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до друку. При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по-батькові учасника конференції.

Кошти надсилаються переказом на картку Приватбанку № 4149 4390 0713 2867, Тищенко Едуард Валерійович. Призначення платежу: поповнення картки.

 

Вимоги до тез доповідей:

Обсяг – до 3 повних сторінок включно формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *rtf; шрифт – Times New Roman; розмір – 14; міжрядковий інтервал - 1,5; абз. відступ – 1,25 мм; поля – 20 мм. Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді (шрифт – курсив), прізвище та ініціали автора/авторів (не більше двох) – шрифт напівжирний; посада, навчальний заклад, місце роботи (у разі закінчення навчання); місто, в якому розташовано, держава (шрифт – курсив); назва тези (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Тези будуть надруковані лише після того, як оргкомітет отримає всі належні матеріали і квитанцію про оплату. Публікація матеріалів буде в авторській редакції. Відповідальність за її зміст несе автор(и) Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення, до розгляду не приймаються.

 

 

 

Приклад оформлення:

___________________ (назва секції)

Іваненко І. І.

кандидат с.-г. наук, доцент

Уманський національний університет садівництва

м. Умань, Україна

 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ GIS-ТЕХНОЛОГІЙ В АГРОКЛІМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст Сторінки не нумеруються.

  • Використані джерела (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» в алфавітному порядку і має містити не більше 10 джерел., оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та – через кому, в разі цитування – номера сторінки, наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаних джерел не допускається.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

«Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного лісостепу України»

(Умань, 17 квітня 2019 року)

1.

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

2.

Місце роботи

 

3.

Посада

 

4.

Науковий ступінь

 

5.

Вчене звання

 

6.

Секція

 

7.

Тема доповіді

 

9.

Потреба у друкованих збірниках (вказати кількість)

 

10.

Контактний телефон

 

11.

Адреса ел. пошти

 

12.

Адреса

 

 

З ПИТАНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗВЕРТАТИСЯ:

Кисельов Юрій Олександрович

Тел.: (096) 301-55-38,

  (095) 664-94-68

 

 

Оргкомітет конференції

 

 

Міністерство освіти і науки України

Уманський національний університет садівництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

Національний природний парк «Кармелюкове Поділля»

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного лісостепу України»

 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція,

присвячена 175-річчю Уманського національного університету садівництва

 

17 квітня 2019 року

м. Умань

Останні новини

Вітаємо Кононенка Сергія Івановича з Днем народження!Читати повністю

Вітаємо Кононенка Сергія Івановича з Днем народження!

Колектив кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва вітає Сергія Івановича Кононенка з Днем народження!

Читати повністю

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОКЧитати повністю

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК

Студенти першого курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» згідно із навчальним планом опановують знання майбутньої професії. На часі задачі, що вирішуються на топографічних картах і планах.

Читати повністю

Всі новини